fällning/beskärning

ProTräd kontrollerar träd på synliga fel och kondition och ger råd om tekniska aspekter såsom matning, gödsling, förankring och platsförbättring. Arboristen och träd teknisk rådgivare utför alla typer av beskärning med syfte att göra så lite som möligt skada på träd i sin naturliga form.Förutom beskärning fäller arboristen också träd med använding av klättringsteknik.

Vid beskärning

På manga sätt är sommaren den bästa beskärningsperioden. Risk för röta i såret på sommaren är liten.När en trädgren beskärs skapas det ett sår i trädet, vilket gör att trädet blir smittat av svampar, bakterier eller virus, denna smitta skaper en infektion i trädet när sporer av svampar och bakterier gror. Dena infektion orsaker röta i träden. Så snart ett träd är smittat kommer en aktiv kemisk reaktion igång som kan täta ihop såret. En snabb aktiv tätningsmekanism sker endast under månaderna av akktiv tilväxt; sommarmånaderna.

Utanför denna månad av aktiv tillväxt Äger endast en passiv oxidation av såret rum. Oxidation kommer till stånd genom en reaktion med syre och tillhandhåller en tätning av cellerna och bildningen av anikroppar mot mikroorganismer. Sår som är utanför växtsäsongen görs tätade tills nästa odlingssäsong; “sommar”.

Ett beskärningssår som görs utanför växtsäsongen kan därför vara mer skadliga än sår strax före eller under växtsäsongen. Tillväxten av mikroorganismen, bakterier och svampar, är emellertid vid låga temparaturer, vintern, avsevärt mindre. Infektionen ökar således långsamt. På våren när bladen bildas och höstperioden är kritiska perioder.

Trädförankring

Syftet med förankring av ett träd är att förhindra eller begränsa skador genom att bryta av grenar. Dåligt fästa eller mycket tunga grenar som riskerar att brytas av på grund av t.e.x. snö eller storm. En förankring kan inte alltid förhindra grenbrott men skadan blir faktiskt begränsd. Den brutna grenar hänger kvar i trädet och förankring förhindrar att riva av stocken.