trädvårdare

under konstruktion

En Europeisk trädvårdare är tränad på och i allmänna träd med mål att bibehålla dess hälsa och säkerhet, medan man tänker på eventuella krav och anpassning till intill liggande miljö. De agerar med kunskap om träds bästa inom det arborikulturella, bevarande, skyddande och/eller arbetssäkerhetsmässiga området.

I en stadsmiljö uppfyller träd en viktig roll som ett ikoniskt element. Dessutom är de också viktiga i ekologiska, sociala och även ekonomiska termer.

Träd kan dock utgöra en fara i en stadsmiljö, det är grunden till att träd behöver vård. Denna vård består i grunden av att skapa optimala möjliga växt förhållande för trädet. Om växt förhållandet är optimalt utvecklar trädet ett bra rotsystem, friskt trä och en hälsosam trädkrona. Ett friskt träd kan försvara sig mot parasiter och svampar och har en bra förmåga att reparera skador. Problemen uppstår mest om träd saknar den optimale växt förhållanden, dessa problem visar sig genom minskande kondition, vitalitet och stabilitet. Vilket resulterar i död ved, minskande tillväxt eller angrip genom parasiter och svampår som gör att trädet blir farligt. För att eliminera den här faran behöver träd inspekteras, en vanlig metod för detta är VTA. (fortsättning följer)