trädeffekt analys (TEA)

Om ska byggas runt om träd är det viktig att göra en trädeffekt analys (TEA). En TEA är en bedömning som visa alla möjliga effekter vid bygg eller konstruktion på trädets hållbara överlevnad. Det beskriver också hur de negativa effekterna kan minimeras. Dessutom undersöks det mest trädvänliga alternativet.

Videon nedan är ett exempel som vad kan behandlas i en TEA.