slåtterängen

Proträd använder en slåtterbalk för att slå gräs så att hö kan blir bärgat. En slåtterbalk slår inte sönder gräset och gynnar därför en blomrik blomsteräng.