naturvårdsgallring

Proträd gallra skog för att gynna gamla lövträd eller för att utveckla den örtartade underväxten den så kallade naturvårdsgallring.

före och efter gallring