konsulttjänster

Bredvid trädens hälsofördelar är klimatreglering och luftrening viktig i bebyggda miljöer och oumbärligt i en hållbar stad. Då stadsträd inte växter i sin naturliga miljö är det viktigt att vi skapar bra förutsättningar för en frodig växtlighet och även garantera säkerheten. Proträd hjälpar med dessa spörsmålen

SÄKERHETSBEDÖMNING
Ansvar för träden ligger generellt hos fastighetsägare och därför måste fastighetsägare se till att träden skadar varken personer eller egendom. ProTräd har många år erfarenhet med inventering och säkerhetsbedömning av träd såväl för privata och offentliga kunder. Konsultanten hos Proträd är certifierad trädriskbedömare enligt ISA traq (tree risk assesment quailifications), den systematiska processen som används för att identifiera, analysera och utvärdera trädrisk.

VÄXTFÖRUTSÄTTNINGAR  
Träd i bebyggda områden kan orsaka komplexa problem som kräver innovative lösningar. Proträd är en erfaren partner för att bjuda lösningen för ståndortsproblematik till kompaktering, upphöjning eller schaktning. Syftet med ståndorts åtgärdar är att behålla eller att förbättra trädets växtförutsättningar på den specifika platsen