om Proträd

Bob Looijen driver Proträd, han specialiserade sig vidare på träd efter hans utbildning som landskapsingenjör. Han jobbar nu 15 år som arborist (European Tree Worker), då han arbetar med hjälp av klättring teknik för beskärning, fällning och bedömning av träd. I 2009 certifierade han sig som European Tree Technician och 2018 som riskträd bedömare (Tree Risk Assessment Qualified).