hamla/återhamla

Hamla är ett speciellt sätt för att beskära träd. Om man väntar för länge med att hamla ett träd, kan grenarna brytas. Grenarna på ett hamlat träd har nämligen ett mindre fäste än grenar på ett träd som aldrig beskurits.  Om ett gammalt träd hamlas för första gången uppstår det lätt stora beskärningssår som kan ruttna och chansen för nya skott minskar då.

Den bästa perioden att hamla är på vintern eftersom trädet reagerar med att skapa nya skott. Ett träd som beskärs på sommaren svarar på ingreppet med att bilda rötter. Hamlade träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden.