certifieringar

klicka på logo för
mer information

European treeworker arbetar på och i träd med syfte att hålla träden friska och säkra. De agerar på grunderna av arboricultural kunskap med hänsyn till bevarande frågor, miljöskydd och säkerhetsbestämmelser. Trädskötsel operationer kräver en djup och högkvalificerad utbildning med ett särskilt fokus på arbetssäkerhet. Trädvård omfattar plantering, övervakning och skötsel av träd.

klicka på logo för mer information

En european treetechnician kan beskrivas som en person verksam inom eller siktar på att vara verksam med arbetsledning, eller anta en arbetsledande roll inom arborikultur.
En Europeisk trädvårdare är tränad på och i allmänna träd med mål att bibehålla dess hälsa och säkerhet, medan man tänker på eventuella krav och anpassning till intill liggande miljö. De agerar med kunskap om träds bästa inom det arborikulturella, bevarande, skyddande och/eller arbetssäkerhetsmässiga området.
Deras kunskapsområde inkluderar såväl teknisk som organisatoriska och arbetsledande kunskaper

klicka på logo för mer information

Tree risk assessment qualified är den systematiska processen som används för att identifiera, analysera och utvärdera trädrisk.