Proträd

ProTräd företaget för professionell beskärning och fällning av träd. ProTräd är specialiserade på att arbeta i trånga arbetsplatser, till exempel beskärning eller ta bort träd nära hus. Arbetet utförs med hjälp av klättring teknik.

logo proträd             hamla

Proträd är certificerad som European Tree Worker (ETW) och European TreeTechnician (ETT) genom European Arboricultural Council.