Proträd

ProTräd företaget för professionell beskärning, fällning och bedömning av träd. ProTräd är specialiserade på att arbeta i trånga arbetsplatser, till exempel beskärning eller ta bort träd nära hus. Arbetet utförs med hjälp av klättring teknik.

Bredvid beskärning och fällning har ProTräd många år erfarenhet med inventering och säkerhetsbedömning av träd såväl för privata och offentliga kunder.

logo proträd             hamla

Proträd är certificerad som European Tree Worker (ETW) och European TreeTechnician (ETT) genom European Arboricultural Council.